AKO JEDNE ZIMSKE NOI NEKI PUTNIK PDF

Important safety instructions 2 Keep these instructions. This symbol, wherever it appears, alerts you to important operating and maintenance instructions in the accom- panying literature. Therefore,you should always make sure that the speakers you usecan indeed handle the power load fed into them. Reinforce the back end, especially for on-the-road use. Switch off the amp and disconnect it from the mains unplugmains connector. Merely switching the unit off does not mean that it is fully disconnected from the mains.

Author:Monos Zulkilmaran
Country:Slovenia
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):8 March 2019
Pages:152
PDF File Size:16.96 Mb
ePub File Size:15.92 Mb
ISBN:272-6-95425-698-9
Downloads:89198
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KikreeOpusti se. Pri eri se. Od aci od se e svaku dru! Pusti neka svijet koji te okru"uje iezne u neodre enosti. Do ro to eka3 Opruzi no! Izuj se ponajprije. Pazi da ti stranica ne ostane u sjeni sa z!

Iz principa vie ni od e! Ima ih mno! A kod knji! Do ro si uinio. Ali ti zna da ne smije dopustiti da te z une i da se ondje hektarima i hektarima prostiru 6nji! Iz je! Oslo a a se u hitroj cik0cak liniji i jednim skokom prodire u tvr avu oviteta 6ojima 2e Privlai Autor Ili 2ema. A zapravo si samo preao po! Oso it je u"itak koji ti pru"a tek o javljena knji! Proitavi knji! Ili nisi mo! Pazi udara laktovima suputnike. Ili mo"da knji"ar nije zamotao knji! Ali zar ti to ne iz! Premee knji! Ali kad se olje razmisli tko je ikad i rekao da taj autor ima neki jedinstveni stil3 Dapae poznato je da je to pisac koji se mijenja od knji!

I upravo se po tim promjenama prepoznaje da je to on. Ali ini se da ovo ovdje nema nikakve veze sa svim onim to je do sada napisao arem koliko se sjea. Ali onda nastavlja dalje i vidi da se knji! Iskrcao sam se na toj stanici veeras prvi put u "ivotu i ve mi se ini kao da sam tu proveo cijeli svoj vijek ulazei i izlazei iz ove! Ili je autor jo uvijek neodluan kao to ni ti itatelju nisi sasvim si! A moja ruka ne dr"i na oranu tor u na reklu i pomalo otrcanu ne!

Ali tko ti ka"e da se rojke na satu ne pojavljuju u etvrtastim otvorima a ja vidim svaku minutu kako pada na mene na!

Ako sam na ovoj stanici tre ao susresti neko! Da iza em kamo ih poao3 ;rad tamo vani jo nema imena ne znamo hoe li ostati izvan romana ili e! Isto kao to se i autor premda nema namjeru da! Da se rijeim kove! Ali svaki trenutak moje! Dva i se kove! Doista ja se nalazim ovdje nemajui ni neko ovdje ni neko dru! Da zavidim. Do acuju ale ak i! Da i do ro itao mora re! A ako roman sad poinje izlaziti iz svoje ma! Oni je poznaju jo od vremena kad je ila djevojka znaju njezin "ivot i do"ivljaje netko je mo"da s njome imao i kakvu a:eru to su lanjski snje!

A dru! Ali ne znam ak ni! O janjava mi. A dalje3 0 A dalje ja sam tu ja sam sadanji ja s ovim ko:erom. Prvi put spominjem kove! Ostajem miran hladnokrvan. Poput vas. Iao je na stanicu putovao je. I to s praznim ko:erom koji je tek kupio. Istim takvim kao to je va. Ili ih nitko ne tre a. Ili i ne znaju za njih. A ipak valjda su z! Doktor ,arne ostavlja :liper i pri li"ava se anku "eli mi zaviriti u lice mo"da uloviti kakvu aluziju ostalih!

Ali ljudi raz! Doktora ,arnea okru"uje veselje i povjerenje tapanje po ramenu to je pria o starim alama i sprdnjama ali u sreditu te raspojasanosti postoji podruje potovanja! Otputuj rzim u jedanaest. Idi na esti peron. Ima tri minute. Dapae ini mi se da sam cijeli ovaj ulomak ve proitao. Ipak u isto vrijeme osjea i neku neu! I to se do! Do vra! Ponovili su dvaput iste stranice. Odmah i odjurio u knji"aru da tr!

Provodi nemirnu no san ti je isprekidan i neravan kao itanje romana a snovi lie na ponavljanje jedno! A upravo jutros sti! Ispriavajui se z o!

Danas smo se ve izludjeli. Poljski roman. Dakle ono to si poeo itati toliko se unosei u to nije ila knji! Imate li to! Poslu"ite se. Ako i najoz iljniji izdavai prave ovakve petljancije ovjek se vie ni u ko!

Isto ono to sam ve rekao! Ako ude opet razlo! Do ru temu za poetak raz! Ima jamice na o razima. Ova mi se na samom poetku nije svidjela ali poslije me je privukla Osim to! Odmah mi se inilo da je to razliito od dru!

A to je zapravo io 8azak al. Ali i 8azak al je do ar. Oso it mi je u"itak znati da su stvari postavljene upravo na taj jedan odre eni nain a ne dru!

A ona od! Ono to je va"no 0 jest raspolo"enje u kojemu sada u tiini svo! Ali od juer se neto promijenilo. Opremljen no"em za papir sprema se da prodre u nje!

Odlunim rezom otvara put izme u naslovne stranice i prvo! I evo Naselja Malbork ,iris pr"enja le di nad poetkom stranice dapae miris zaprke zaprke s lukom koji je malo za! Ali va"ne su :izike pojedinosti koje roman podcrtava 8ronkovi iz!

Poznati mirisi i zvui nae kue rojili su se to! Portret jedne djevojke kratko oiane crne kose i du! Ponko je imao tijelo vrstih kostiju ruke i no! Dok smo se hvatali ukotac uinilo mi se da e za vrijeme te or e doi do preo raz e pa kad ustanemo on e iti ja a ja on ali mo"da zapravo to tek sada mislim ili to misli ti itatelju a ne ja jer je za mene u onome trenutku oriti se s njime znailo dr"ati se vrsto za se e sama za svoju prolost da ne i pala u.

ANTENNAS AND RADIOWAVE PROPAGATION COLLIN PDF

Ako jedne zimske noći neki putnik

Zilhad Kljuanin Zenica, decembar Ako jedne zimske noi neki putnik Italo Kalvino Roman Ako jedne zimske noi neki putnik Itala Kalvina dosljedno reprezentira poetiku postmodernog romana. U njemu se nude sve mogunosti kombinacije trivijalnog i visokog romana. Svi tehniki postupci gradnje romana su povezani u neobinu ironijsku strukturu romana koji je sam po sebi sredinja tema te ovaj roman postaje uzorkom takvog tipa postmoderne proze u kojoj tehniko umijee i sveobuhvatna ironija nadvladavaju sve ostale karakteristike pripovjedne proze. Roman se sastoji od niza prekinutih pria, a sve je uokvireno potragom likova nazvanih itatelj i itateljica za nastavcima romana koji su poeli itati. Poeci romana odgovaraju razliitim tipovima trivijalne proze, ali su uz to umetnuti i opirni razgovori i rasprave o knjievnosti i o samom itanju, to i predstavlja to mijeanje trivijalne i visoke knjievnosti.

AK75-EC MANUAL PDF

Italo Calvino - Ako jedne zimske noći neki putnik

Opusti se. Pri eri se. Od aci od se e svaku dru! Pusti neka svijet koji te okru"uje iezne u neodre enosti. Do ro to eka3 Opruzi no! Izuj se ponajprije.

Related Articles