BIBLIJA NA MAKEDONSKI PDF

Nedostaje samo Stari Zavjet na hrvatskom. Етнички заедници во РМ со музика во позадина by Ч2 13 on Prezi On more than million devices around the world, people are reading, listening to, watching, and sharing the Bible using the 1 rated Bible App—completely free. Opis On more than million devices around the world, people are reading, listening to, watching, and sharing the Bible using the 1 rated Bible App—completely free. Biblijana makedonski jazik — Sveto Pismo.

Author:Salkis Zulur
Country:Liechtenstein
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):17 April 2014
Pages:476
PDF File Size:5.48 Mb
ePub File Size:5.87 Mb
ISBN:687-3-44787-960-2
Downloads:91164
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MalabeiКнига за родословот на Исуса Христа, син Давидов, син Авраамов. Мудреците од Исток. Ирод ги убива децата. Штом го чу тоа, цар Ирод се уплаши и целиот Ерусалим со него. Тие, откако го ислушаа царот, си заминаа. И штом се крсти, Исус веднаш излезе од водата. Исуса Го искушува сатаната; почнува да учи, ги повикува првите ученици и лекува секаква болест.

Беседа на гората: блаженствата. Достоинството и должностите на учениците. Така ги гонеа и пророците што беа пред вас. Вие сте светлината на светот. И така, ако принесуваш дар на жртвеникот и таму се сетиш дека брат ти има нешто против тебе, Ако те соблазнува десното око, извади го и фрли го од себе; зашто подобро ти е да погине еден дел од твоето тело, отколку целото да биде фрлено во пеколот.

Зар не го прават тоа и митниците? Не постапуваат ли така и незнабошците? Но бидете совршени, како што е совршен вашиот Отец небесен. Продолжение од беседата на гората: за милостината, молитвата и постот. Светило за телото е окото. Не можете да им служите на Бога и на Мамона.

Зар не сте вие многу поскапи од нив? Зошто се грижите и за облеката? Зашто сето тоа го бараат незнабошците, а вашиот Отец небесен знае дека за сето ова имате потреба. Не судете, за да не ви се суди. Не судете, за да не бидете судени; 2. Влезете низ тесната врата; оти широки се вратите и широк е патот што води кон пропаст, и мнозина минуваат низ нив; Па така, секое добро дрво дава добри плодови, а лошо дрво дава лоши плодови; Секое дрво, што не дава добар плод, го сечат и го фрлаат во оган.

И зар во Твое име бесови не изгонувавме? И не во Твое ли име многу чуда правевме? А кога слегна од планината, по Него врвеше многу народ. И ете, се приближи еден лепрозен. А кога се стемни, доведоа при Него мнозина бесни, и Он со еден збор ги изгони духовите и ги излекува сите болни, Кога виде околу Себе многу народ, им заповеда на учениците да минат на другата страна.

И кога влезе во коработ, по Него влегоа и учениците Негови. И ете, настана голема бура во морето, така што брановите го покриваа коработ, а Он спиеше. И ете, донесоа при Него еден фатен, положен на постела. Ти се простуваат гревовите твои! Или, што е полесно? И како стана Исус, тргна по него, заедно со учениците свои. Додека тие излегуваа, ете, доведоа при Него еден човек нем и бесен.

А штом виде многу народ, се сожали, зашто беа изморени и прснати како овци без пастир. А вам и влакната на главата ви се изброени. Благодарност на отецот. Христос ги повикува изморените. И кога ги заврши Исус овие заповеди кон дванаесетте Свои ученици, замина оттаму за да поучува и да проповеда по нивните градови. Трска ли, што се лулее од ветрот? Но, што излеговте да видите? Човек ли, облечен во меки алишта?

Ете, оние што носат меки алишта, по царски палати се. Па, што излеговте да видите? Пророк ли? Тешко тебе, Хоразине!

Тешко тебе, Витсаидо! А колку, пак, човекот е поскап од една овца? И така, во сабота е позволено да се прави добро.

И таа стана здрава како другата. Но Исус, кога разбра, се оддалечи оттаму. И тргна по Него многу народ и Он ги исцели сите; Породи змиини! Како можете да говорите добро, кога сте лоши? Зашто од преполнето срце прикажува устата. Добриот човек од доброто сокровиште изнесува добро, а лошиот човек од лошото сокровиште — лошо.

И се собра околу Него многу народ, така што Он влезе во кораб и седна, а целиот народ стоеше на брегот. Сето ова му го зборуваше Исус на народот во параболи и без приказни не им говореше ништо; И, откако ги кажа Исус овие параболи, си замина оттаму.

Од каде, пак, сето тоа при Него? Ги исцелува сите што се допираат до Него. И сакаше да го убие, но се боеше од народот, оти го сметаа за пророк 6. Штом го чу тоа Исус, замина оттаму на кораб, во пусто место, Сам; а народот, штом узна за тоа, тргна по Него пеш од градовите. И кога излезе Исус, виде многу свет; и се смили над нив и ги излекува нивните болни.

И како му заповеда на народот да седне о тревата, ги зеде петте лебови и двете риби, погледна кон небото, ги благослови и како ги прекрши, ги даде лебовите на учениците, а учениците — на народот.

И веднаш ги покани Исус учениците Свои да влезат во кораб и да минат на другата страна пред Него, дури да го распушти народот. Па штом го распушти народот, Он се искачи на планината, за да се помоли насамо.

И таа вечер остана таму Сам. И кога влегоа во коработ, ветрот престана. Исус ги отфрлува човечките обичаи. Зошто учениците Твои не го запазуваат преданието на старите? А она, што излегува од устата, иде од срцето и тоа е што го осквернува човекот; И како ги зеде седумте лебови и рибите, благодари, ги прекрши и им ги даде на учениците Свои, а учениците — на народот.

Па, штом го распушти народот, влезе во кораб и пристигна во пределите Магдалски. Фарисеите бараат знак. За квасот. Петровото сведоштво и клучевите. Христовите следбеници. Оттогаш почна Исус на Своите ученици да им открива дека Он треба да отиде во Ерусалим и да пострада многу од старешините, првосвештениците и книжниците и да биде убиен, и на третиот ден да воскресне. Христовото преображение. Данок за храмот. Доведете Ми го тука! Земните цареви од кого земаат царина или данок?

Бидете како деца! Како ви се чини? Така и вашиот Отец небесен не сака да загине ниедно од овие, маливе. До седумпати ли? За бракот. Исус ги благословува децата. За богатиот младич. А Бог што составил, човек да не разделува. Тогаш доведоа при Него деца за да ги положи рацете над нив и да се помоли, а учениците им бранеа. И кога ги положи рацете над нив, Исус си отиде оттаму.

LE CHAPERON ROUGE SARAH BLAKLEY-CARTWRIGHT PDF

NOVI ZAVET

Книга за родословот на Исуса Христа, син Давидов, син Авраамов. Мудреците од Исток. Ирод ги убива децата. Штом го чу тоа, цар Ирод се уплаши и целиот Ерусалим со него. Тие, откако го ислушаа царот, си заминаа.

IANNIS XENAKIS METASTASIS PDF

NOVI ZAVET

Add your own Verse Images, highlights, bookmarks, and public or private notes. On more than million devices around the world, people are reading, listening to, watching, and sharing the Bible using the 1 rated Bible App—completely free. Over 1, Bible versions, in hundreds of languages. Share biblijx conversations about Scripture with a community of people you know and trust. Read even without network access available for select versions. Updated 1 year 6 months ago. Logos Bible Study Tools.

Related Articles