HET STENEN BRUIDSBED PDF

Met deze korte samenvatting kan je starten met het schrijven van je eigen recensie. Samenvatting verhaal Het verhaal draait rond de Amerikaanse Norman Corinth. Hij wordt 13 jaar nadat hij, als oorlogspiloot in de Tweede Wereldoorlog, de stad Dresden bombardeerde uitgenodigd op een tandartscongres in deze stad. Tijdens dit bombardement werd zijn eigen vliegtuig beschoten en hierbij raakte hij zwaargewond.

Author:Zuzahn Nikogore
Country:Mali
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):5 June 2017
Pages:211
PDF File Size:5.8 Mb
ePub File Size:2.9 Mb
ISBN:577-8-33109-660-8
Downloads:31485
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GakinosHoofdstuk 5 peripetie Een kleine, zwarte hoed De wrok Alleen is er geen beslissende wending ten goede of ten kwade peripetie in het laatste hoofdstuk. Ook zijn er 3 verzen in plaats van 4 reien. Inhoudelijke opbouw Het boek heeft twee verhaallijnen. Een hoofdlijn en een verhaallijn die zich in het verleden afspeelt.

Deze verhaallijn is ook erg belangrijk voor het verhaal, hij geeft het verband tussen Hella en de stad Dresden aan. Hij geeft weer hoe Corinth Hella ziet, als een troef die overwonnen moet worden net als Dresden.

Door deze verhaallijn, waarin Corinth de bombardementen op Dresden opnieuw beleeft, wijkt het sujet ook af van het fabel. Het derde hoofdstuk waar ook het tweede vers, waarin het bombardement beschreven staat, voorkomt is ook de climax van het verhaal, net als in een Griekse tragedie. Corinth verovert dat wat hij het meest begeerde, Hella. Personages Norman Corinth, round character. Van hem komen we veel te weten in het boek, hij heeft in de oorlog Dresden gebombardeerd, is neergestort met zijn vliegtuig en is daardoor verminkt aan zijn gezicht.

Hij verwoest Hella, door met haar naar bed te gaan en haar daarna te negeren, net zoals hij Dresden heeft verwoest. Hella Viebahn, round character. Zij heeft in de oorlog in een concentratiekamp gezeten omdat ze communiste was.

Heeft ooit een kind gehad, waarvan ze nog een melktand om haar nek draagt. Zij wordt verwoest doordat ze zich aan Corinth geeft, die haar vervolgens negeert en haar een nacht tevergeefs op hem laat wachten. Schneiderhahn, flat character. Heeft in de oorlog een topfunctie vervuld bij een buitenlandse spionage-organisatie in Moskou. Hij wekte bij Hella en Corinth het vermoeden kampbeul te zijn geweest.

Hij werd door Corinth, toen deze achter de waarheid kwam, in elkaar geslagen, omdat deze nu de enige vernietiger was. Tijd De verzen slaan terug op het verleden, maar echte flash-backs wil ik dat niet noemen, alhoewel het wel terugblikken zijn op het oorlogsverleden van Corinth.

Zij zorgen voor het verband tussen Hella en Dresden. Op deze verzen na wordt er niet gesprongen met de tijd. De vertelde tijd is 48 uur. Twee keer zolang als de vertelde tijd bij een Griekse tragedie. Vertelperspectief Het boek heeft een personale vertelwijze. Alles staat in de derde persoon. Hierdoor kan de lezer het verhaal van een afstand volgen en zit het er niet middenin.

Sommige fragmenten ingeleid door bv Zij dacht en dacht niet, worden in de belevende ik verteld. Dit is noodzakelijk om in dit geval dicht bij Hella te staan en zo haar gevoelens beter te kunnen ervaren. Ruimte Het verhaal speelt zich af in Dresden ten tijde van een tandartsencongres, behalve het eerste hoofdstuk dat zich in Baltimore afspeelt.

De verzen spelen zich af in het luchtruim boven en om Dresden. Samenvatting De Amerikaan Norman Corinth is door de communistische partij van Oost-Duitsland uitgenodigd tot deelname aan een tandartsencongres in Dresden, de stad die Corinth als oorlogspiloot 13 jaar eerder in de Tweede Wereldoorlog mede gebombardeerd heeft. Tijdens de aanval schoot een Messerschmitt zijn vliegtuig neer. Corinth raakte zwaar gewond. Door Russische plastische chirurgen werd zijn gezicht enigszins opgelapt, maar het draagt nog altijd de sporen van de catastrofe.

Corinth is niet alleen uiterlijk geschonden, maar is ook innerlijk een misvormd mens. Zijn huwelijk is mislukt.

Toen hij de uitnodiging kreeg, hoefde hij zijn vrouw niets te zeggen. Op het vliegveld Tempelhof wordt Corinth afgehaald door Hella Viebahn, die als gids optreedt. Zij blijkt een gescheiden vrouw te zijn. In Dresden bezichtigt Corinth de stad. Bij de rondleiding betreedt hij een historische plaats. Napoleon in zijn laatste veldslag waarin hij overwinnaar was. Het wordt Corinth gauw duidelijk, dat Hella een meer dan gewone belangstelling voor hem koestert. Corinth maakt voor het begroetingsdiner kennis met de Westduitse afgevaardigde Schneiderhahn.

Verder suggereert hij, dat hij werkzaam is geweest bij het binnenlandse front. Hij doelt hiermee op de concentratiekampen. Hella geraakt bij het horen van die mededeling geheel overstuur. Als ze zich daarna enigszins hersteld heeft, dwingt Corinth haar over haar leven te vertellen.

Hella heeft veel geleden. Ze vraagt hem op haar beurt zijn geschiedenis te vertellen. Corinth verzwijgt, dat hij Dresden gebombardeerd heeft. Hella koestert geen achterdocht, omdat zij evenals de inwoners meent, dat de Engelsen de schuldigen waren. Die avond geeft Hella zich aan Norman.

Het bruidsbed koelt echter bij hem snel af stenen bruidsbed. De volgende dag ontwijkt hij haar zelfs en zoekt contact met een ander meisje. Hella is diep teleurgesteld en probeert hem terug te winnen.

Zij biedt zich zelfs opnieuw aan. Corinth verschijnt niet en eenzaam bevredigt Hella zich met behulp van de hoed die Corinth heeft achtergelaten. In diezelfde nacht rekent de dronken Corinth met Schneiderhahn af, omdat de Westduitser hem over zijn verleden voorgelogen had. Bij nader onderzoek was gebleken, dat Schneiderhahn niets uitstaande had met concentratiekampen, maar hij tussen en een topfunctie in Moskou vervulde bij een buitenlandse spionageorganisatie.

Op de terugweg krijgt Corinth een ongeluk. Hij raakt lichtgewond. Als hij in zijn zakken naar sigaretten zoekt, vindt hij een krantenknipsel. Hij steekt zijn auto in brand.

Leeservaringsverslag Onderwerp Het is duidelijk waar het boek over gaat, over het thema vrouw-stad en daarbij de verwoesting. Dit komt in het hele boek steeds weer naar voren. Door de verzen die tussen de normale verhaallijn door staan wordt dit nog eens extra versterkt. Dit zag ik in eerst instantie niet, maar door secundaire literatuur te lezen werd dit mij toch nog duidelijk.

Het onderwerp sprak mij wel aan, omdat ik de verhalen van Troje en Helena ook ken, doordat ik Grieks heb gehad. De gebeurtenissen De gebeurtenissen zijn in dit boek naast de gedachten ook erg belangrijk. Uit de gebeurtenissen, zoals de verwoesting van Hella en Dresden vloeien de gedachten voort. Zoals het besef van Hella dat Norman niet van haar houdt en haar alleen maar heeft verwoest zoals hij Dresden heeft verwoest.

Als hij Hella dan toch zo achterlaat en met Karin aanpapt roept dat toch een gevoel bij mij op van ordinairiteit. Hij heeft een vrouw in Amerika, gaat met zijn gids naar bed en papt ook nog aan met een jong meisje dat boeken verkoopt.

De vraag, waarom hij de uitnodiging van het tandartsencongres heeft gekregen blijft in het boek onbeantwoord. Dat is wel jammer. Dat achteraf blijkt dat Schneiderhahn een functie had in de spionage-organisatie verbaast me. Ik had ook niet gedacht dat hij kampbeul zou zijn, zoals Corinth stellig beweert. Ik vond het boek de eerste twee hoofdstukken behoorlijk vaag. Het ene moment zit Corinth nog in Amerika en het volgende moment zit hij in Duitsland. Ook waren voor mij de verzen eerst niet duidelijk zie onderwerp.

De bouw Het verhaal is niet moeilijk te volgen alhoewel er soms dingen bekend of als feit worden verondersteld die in het voorafgaande of niet letterlijk genoemd of alleen maar gesuggereerd worden.

Hiermee bedoel ik vooral dat Corinth denkt dat Schneiderhahn kampbeul was in de oorlog en vaststelt dat hij toen tanden trok van stervende Joden. Terwijl Schneiderhahn, toen hij zei dat er ook fronten in het binnenland waren, volgens mij meteen al op verzet doelde in plaats van concentratiekampen.

De opbouw is wel erg begrijpelijk. Er bestaat een groot verband tussen Griekse tragedie over Troje en deze roman, daardoor vind ik het wel logisch dat deze roman dezelfde constructie heeft als een Griekse tragedie. Een groot verschil met de Griekse tragedie is dat deze roman geen wending ten goede of kwade heeft. Ook ondergaat Corinth, die de held van deze tragedie is, geen loutering. De verzen vervullen de rol van de reien in de Griekse tragedie, alleen is er wel een vers te weinig volgens de regels van de tragedie, die oorspronkelijk 4 reien heeft.

De personages Corinth lijkt mij een man toe, die zijn oorlogsverleden niet goed heeft verwerkt en nodig naar de psychiater moet. Hij laat de geschiedenis herleven, maar ditmaal is het niet Dresden dat hij verwoest, maar een vrouw, Hella. Hij kan het ook niet hebben dat Schneiderhahn geen oorlogsmisdadiger was en hij daardoor de enige vernietiger is.

Hella lijkt mij een vrouw die veel meegemaakt heeft en wekt, misschien daardoor wel, sympathie bij mij. Hij hoort haar niet zo te behandelen, zoals hij gedaan heeft. Ik had niet verwacht dat Corinth Hella links zou laten liggen. Dit was natuurlijk wel te verwachten omdat hij dat ook met Dresden had gedaan nadat hij deze stad verwoest had.

Zoals Corinth Hella heeft behandeld, zo hoop ik iemand nooit te behandelen of worden behandeld.

MALACHI MARTIN HOSTAGE TO THE DEVIL PDF

Het stenen bruidsbed

Thematiek In dit deel van de paper zal worden ingegaan op de structuur en thematiek van de roman; daarbij zal worden getracht de relatie tussen het thema en de structuur duidelijk te maken. Eerst zal het hoofd thema van het boek worden aangegeven en vervolgens zal worden aangetoond hoe dit thema weerspiegeld wordt in de structuur van de roman. Het belangrijkste thema van het boek wordt reeds aangekondigd door de titel en de afbeelding op de originele omslag van het boek, namelijk: de gelijkstelling tussen liefde - of seksualiteit - en oorlog; en hun samenkomen in vernietiging. De cover toont een afbeelding van de Oost-Duitse stad Dresden die tijdens de oorlog door een bombardement vernietigd werd.

HSIN HSIN MING OSHO PDF

Norman Corinth is een Amerikaanse tandarts uit Baltimore. Hij wordt uitgenodigd voor een congres voor tandartsen in Dresden in de DDR. Het boek speelt zich af in en de DDR is op dat ogenblik zeven jaar gescheiden van West-Duitsland en kent een communistisch regime. Corinth gaat op de uitnodiging in en reist naar Dresden. Hij wordt opgevangen door Hella Viebahn, een gids van het congres. Corinth heeft een speciale reden om af te reizen naar Dresden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij boordschutter van een Amerikaanse bommenwerper en nam hij deel aan het beruchte bombardement op Dresden in februari

SKYJACK TIM VICARY PDF

.

Related Articles